Med din donation stödjer du vårt arbete för att avlägsna hinder som döva möter, öka tillgången till riktig information och ordna tjänster på teckenspråk, så att teckenspråkiga kan uppnå likvärdiga rättigheter och möjligheter att vara delaktiga i samhället.

Min donation

Jag donerar en gång.

Engångsdonation — understöd som ger resultat.

Eller

Jag donerar varje månad.

Månadsdonation — trygga kontinuiteten i vårt arbete.

Varför donera?

Vårt samhälle fungerar i mycket stor utsträckning på de hörandes villkor. Många tjänster som vi betraktar som självklara har utformats på ett sätt som gör dem mycket svåra eller till och med omöjliga för döva att nå. 

Döva möter diskriminering och hinder av många olika slag, och döva går miste om en hel del viktig information eftersom den inte produceras på teckenspråk. Allt detta resulterar i missade möjligheter och krossade drömmar.

Teckenspråkighet ska inte vara ett hinder för genomförandet av likvärdiga rättigheter och möjligheter. Genom att donera stödjer du vår verksamhet och bidrar till det viktiga arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Mina kontaktuppgifter

* Obligatoriska fält

Finlands Dövas Förbund

  • utför omfattande rättighetsbevakning och påverkansarbete för att undanröja missförhållanden.
  • producerar servicehandledning, kurser och program på teckenspråk för att teckenspråkiga ska få information och stöd som de behöver för att delta i samhället.
  • stödjer välbefinnandet och livskraften i den teckenspråkiga gemenskapen med kulturevenemang och evenemang för kamratstöd för människor i alla åldrar.
  • värnar om våra båda inhemska teckenspråk med omfattande ordboksarbete och språkrådgivning som är till nytta för både döva och hörande.

Betalningssätt

Mycket säkra betalningar med 256-bitars SSL-krypteringsmetod, den högsta säkerhetsstandarden.

Betalkort

Den 3-siffriga säkerhetskoden finns på baksidan av ditt kort

Nätbank

MobilePay

Pivo

Siirto

Ta kontakt

Finlands Dövas Förbund rf
PB57 (Ilkkavägen 4)
00401 Helsingfors
FO-nummer: 0213564-6

Donationstjänst
lahjoitukset@kuurojenliitto.fi
+358 44525 0110 eller 
+358 50412 4190 
(vardagar kl. 9–15)

Finlands Dövas Förbunds penninginsamlingstillstånd

Läs dataskyddsbeskrivningen