RÄTTSLIGT MEDDELAND

UPPRÄTTAD AV

Denna webbplats har publicerats av:
Finlands Dövas Förbund rf
Ilkantie 4
00400 Helsinki - Finland

Person som ansvarar för publiceringen:
Medelanskaffningsansvarig Ville Anttila
E-post: lahjoitukset@kuurojenliitto.fi

Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår dataskyddsbeskrivning.
 
Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna som registrerats om hen i den personuppgiftsansvarigas system och att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas. Begäran om insyn eller rättelse ska framföras skriftligen per e-post eller brev till Finlands Dövas Förbunds donationstjänst. Uppgifter utlämnas inte utan verifiering av personens identitet.
 
Begäran om insyn och/eller rättelse framförs skriftligen på adressen:
Finlands Dövas Förbund rf/donationstjänsten: PB57, 00401 Helsingfors
eller per e-post: lahjoitukset@kuurojenliitto.fi
 
Den registrerade har också rätt att förbjuda behandling av uppgifter som gäller hen, då syftet med behandlingen är direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring eller marknads- och åsiktsundersökning. Personuppgifterna kan också strykas i registret på separat begäran av kunden eller kunden intressebevakare. Formuläret för ändring av uppgifter i donatorsregistret. 
 

BETALTJÄNSTLEVERANTÖRER

Leverantören av MobilePay, som är betaltjänsten för månadsdonationer, är MobilePay A/S, Suomen sivuliike (3246242-9, Centralgatan 4, 00100 Helsingfors, www.mobilepay.fi).
 
I fråga om kreditkortsbetalningar är betalningsförmedlaren Stripe Payments Europe, Ltd. När du betalar med kreditkortstjänster som levereras av Stripe, godkänner du Stripes villkor som du hittar här.
 
För de övriga betalningssätten är genomföraren och leverantören av tjänsten för betalningsförmedling Paytrail Oyj (2122839-7), som tillhandahåller tjänsten i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj anges som betalningens mottagare på kontoutdraget eller kortfakturan, och Paytrail Oyj förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj är auktoriserat som betalningsinstitut. I fråga om reklamationer ber vi att kunden i första hand kontaktar serviceleverantören.
 
Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 020 718 1830
www.paytrail.com
 
HOSTING
 
Denna webbplats hanteras uteslutande på datacenter i Europa (Irland och Tyskland) av företaget Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com
 
All personlig information behandlas strikt konfidentiellt och har två krypteringsnivåer.
Företaget, iRaiser, strävar efter att säkerställa högsta säkerhetsnivå för alla sina lösningar.